Jak na Polskę przystało, wywroty, wyłomy nawet te w wierze tu tylko przez oddolne pospolite ruszenie, no to ruszamy się: