W razie nagłej i wiecznej potrzeby wyrażenia swojego zdania:
tomek@shandai.pl