Chrzest Jezusa to chyba najprostszy temat w biblii jaki mi przyszło przedstawiać, tak prosty że jakbym napisał książkę na 900 stron to nie wiem, czy zdołałbym wszystko objaśnić. Bo problem w tym, że to nie jest naukowy chrzest, tam nic nie ma z nauki i tego się nie opisuje naukowo, choć można, może się kiedyś ktoś pokusi. Dla kogoś o otwartym sercu to, co powiedziałem może sprawić, że serce bardziej zakołacze, a dla kogoś o zamkniętym sercu to i ta książka na 900 stron nie zadziała. Dlatego forma prostego nagrania, nagrałem to językiem mówionym, nie wiem czy umiałbym w tak prostej sprawie przekazać to językiem pisanym, język pisany ma naprawdę sporo ograniczeń.

W nagraniu poruszane tematy:

  • Dlaczego Jezus musiał się ochrzcić?
  • Zstąpienie ducha świętego na Maryję,
  • Spotkanie Maryi z Elżbietą, czyli pierwsze spotkanie Jezusa z Janem,
  • Głębina, czym jest skąd się więzieła – psalm 42
  • Dlaczego akurat rzeka Jordan
  • Dlaczego Jan był Eliaszem, jak to się stało ze Jan był Eliaszem
  • Co Eliasz robił w Niebie
  • Co Henoch robił w Niebie
  • Dlaczego Jezus spotkał się na górze Tabor (górze przemienia) z Majżeszem i Eliaszem
  • O czym rozmawiał Jezus na górze Tabor
  • Jak odnaleźć swoje powołanie
  • Jak Jan chrzciciel znalazł swoje powołanie
  • Wesele w Kanie Galiliejskiej
  • Wdowa w Sarepcie Sydońskiej
  • Uzdrowienie Naamana
  • Spotkanie z bogiem na Górze
  • Jak prorok sprowadza coś z nieba
  • Zasłona przed Bogiem w postaci gałęzi i grzechów
  • i wiele wiele innych

Nie sposób mi ten temat było ująć w czymś skrótowym, schemat myślenia o człowieku jest bardzo paraboliczny, bardzo poetycki bardzo obrazowy. Współczesny tok myślenia jest nadwyrwaz trudny do opowiadania o sprawach Bożych.

 

Psalm 42

(1): Kierownikowi chóru. Pieśń pouczająca. Synów Koracha. (2): Jak łania pragnie wody ze strumieni, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże! (3): Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego, kiedyż więc dojdę i ujrzę oblicze Boże? (4): Łzy stały się dla mnie chlebem we dnie i w nocy, gdy [ludzie] mówią mi co dzień: Gdzie jest twój Bóg? (5): Wspominam o tym i rozrzewnia się dusza we mnie, jak to na czele uroczystego pochodu szedłem do domu Bożego, wśród głosów radości i dziękczynienia w świątecznym orszaku. (6): Czemu jesteś zgnębiona, moja duszo, i czemu jęczysz we mnie? Ufaj Bogu, bo jeszcze Go będę wysławiać: Zbawienie mego oblicza (7): i mojego Boga. A we mnie samym dusza jest zgnębiona, przeto na pamięć Cię przywołuję z kraju Jordanu i Hermonu, z góry Misar. (8): Głębia przyzywa głębię hukiem Twych potoków. Wszystkie Twe nurty i fale nade mną się przewalają. (9): Za dnia udziela mi Pan swojej łaski, a w nocy Mu śpiewam, sławię Boga mego życia. (10): Mówię do Boga: Moja Opoko, czemu zapominasz o mnie? Czemu chodzę smutny, gnębiony przez wroga? (11): Kości we mnie się kruszą, gdy lżą mnie przeciwnicy, gdy cały dzień mówią do mnie: Gdzie jest twój Bóg? (12): Czemu jesteś zgnębiona, moja duszo, i czemu jęczysz we mnie? Ufaj Bogu, bo jeszcze Go będę wysławiać: Zbawienie mego oblicza i mojego Boga. [Biblia Tysiąclecia V, Ps 42, uruchom w rBiblii]

Chrzest Jezusa w rzece Jordan
(13): Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć od niego chrzest. (14): Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie? (15): Jezus mu odpowiedział: Ustąp teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Wtedy Mu ustąpił. (16): A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły się nad Nim niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębica i przychodzącego nad Niego. (17): A oto głos z nieba mówił: Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. [Biblia Tysiąclecia V, Mt 3, uruchom w rBiblii]