Gdy dostajemy do ręki nowe monety, nowe banknoty czy pytasz z jakiego metalu one są, czy pytasz gdzie były wydrukowane? O co chodzi tak naprawde z biblią, religią…. Czy można wogóle poznać Boga szukając chwały ludzkiej?

 

(37): A Ojciec, który mnie posłał, on świadczył o mnie. Nigdy nie słyszeliście jego głosu ani nie widzieliście jego postaci. (38): I nie macie jego słowa trwającego w was, bo temu, którego on posłał, nie wierzycie. (39): Badajcie Pisma; sądzicie bowiem, że w nich macie życie wieczne, a one dają świadectwo o mnie. (40): A jednak nie chcecie przyjść do mnie, aby mieć życie. (41): Nie przyjmuję chwały od ludzi. (42): Ale poznałem was, że nie macie w sobie miłości Boga. (43): Przyszedłem w imieniu mego Ojca, a nie przyjmujecie mnie. Jeśli ktoś inny przyjdzie we własnym imieniu, tego przyjmiecie. (44): Jakże możecie wierzyć, skoro przyjmujecie chwałę jedni od drugich, a nie szukacie chwały, która jest od samego Boga? (45): Nie sądźcie, że ja was będę oskarżał przed Ojcem. Jest ktoś, kto was oskarża, Mojżesz, w którym wy pokładacie nadzieję. (46): Bo gdybyście wierzyli Mojżeszowi, wierzylibyście i mnie, gdyż on pisał o mnie. (47): Jeśli jednak nie wierzycie jego pismom, jakże uwierzycie moim słowom? [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, J 5]