Ludwik Zinzendorf – nazwany ojcem współczesnych misji, zapoczątkował współczesne misje ewangelickie. Zapewne nie był pierwszym, ale jego życie i działalność miały duży wpływ na to co zadziało się później. Nie o tych misjach będzie dziś mowa, Ci co już przyglądali się mojej twórczości zauważyli że skupiam się raczej na wpływie bezpośrednio na duszę, wiec nie będzie to kolejne encyklopedyczne nagranie. Pokażę raczej gdzie i jak Ludwika życie może nas zainspirować. Jak jego życie może stać się inspiracją do pogłębienia naszej wiary.

W księdze objawienia mamy napisane świadectwem swoim i krwią baranka zwyciężyli złego, coś w tym jest, ze te świadectwa jakoś dużo dają.

Jeśli chodzi o Ludwika udało mu się wielokrotnie wykorzystać to co dostał w spadkach, to jak się urodził, w celach poszerzania się królestwa Bożego. Mimo że mógł pójść w świat polityki i władzy, pragnienia jego duszy były zupełnie gdzie indziej.  Potrafił nawet w pewnym momencie swojego życia ze wszystkich hrabiowskich przywilejów na rzecz tego co mu Bóg mówi… żył po prostu w świecie gdzie Bóg jest Bogiem.. i tego życze każdemy, zapraszam do posłuchania.