Czy istnieją chęci życia, które przetrwają nawet ogień, przetrwają nawet śmierć? Gdzie jest prawdziwy Bóg?

  • Kilka słów o poszukiwaniach sensu w tym wszystkim co na codzień robimy.
  • Pułapki w które wpadamy, które dają nam fałszywe poczucie posiadania sensu, a tak naprawdę stają się naszym bóstwem. Co się dzieje z nami gdy nasze bóstwo jest martwe, czy jesteśmy skazani na umieranie?
  • Jak wydłużyć sobie życie? Co zrobić by żyć dłużej tu na ziemi? Gdzie znaleźć prawdziwe życie?
  • Jaki jest nasz prawdziwy Bóg? Czy Bóg jest żywy? Co będzie z nami jeśli uwierzymy w jedynego prawdziwego Boga, który jest życiem?
  • Trochę o księdze Daniela, czyli o tym co dawało w tej księdze prawdziwe życie? Jak to się stało że mając Boga żywego mogli wejść w ogień?